به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

سخنرانی آقای خمينی
سالروز تولد رسول اسلام , سال 1360

http://moinu.blogspot.com/2003/11/1360.html


يوم الله واقعی روزی است كه امير المؤ منين عليه السلام ، شمشيرش را كشيد و خوارج را از اول تا به آخر درو كرد و تمامشان را كشت .

ايام الله روزهائی است كه خداوند تبارك و تعالی يك زلزله ای وارد ميكند !
يك سيلی را وارد ميكند !
يك توفانی را وارد ميكند !
به اين مردم شلاق ميزند كه ، آدم بشوند !

امير المؤمنين اگر بنا بود مسامحه كند شمشير نميكشيد تا 700 نفر را يكدفعه بكشد .
در حبس های ما هم بيشتر از اين اشخاص هستند ، كه مفسدند .
اگر ما اينها را نكشيم ، هر يكی شان كه بيايد بيرون ميرود آدم ميكشد !
آدم نميشوند اينها .... !

شما ، علما چرا فقط سراغ احكام نماز و روزه ميرويد ؟!
چرا هی آيات رحمت در قرآن را ميخوانيد و آيات قتال را نميخوانيد ؟!
قرآن ميگويد بكشيد ، حبس كنيد ...........
چرا شما همان طرفش را گرفته ايد كه صحبت از رحمت ميكند ؟!

رحمت مخالف با خداست !

محراب يعنی مكان حرب ، يعنی مكان جنگ .......
از محرابها بايد ، جنگ پيدا شود !
چنانكه بيشتر جنگهای اسلام از محرابها پيدا ميشد .

پيغمبر شمشير دارد تا آدم بكشد ....!
ائمه ما همگی چندی ، نظامی بودند ....!
همگی جنگی بودند .
شمشير ميكشيدند ، آدم ميكشتند ..... !

ما خليفه ميخواهيم كه دست ببرد ، حد بزند ، رجم كند .... !
همانطور كه رسول الله دست ميبريد ، حد ميزد ، رجم ميكرد .
همانطور كه يهود بنی قريظه را ، چون جماعتی ناراضی ..... بودند قتل عام كرد !

اگر رسول الله فرمان داد كه فلان خانه را آتش بزنيد ، فلان طايفه را از بين ببريد ، حكم به عدل كرده است !
زندگی بشر را بايد به قصاص تامين كرد
زيرا حمايت توده ، زير اين قتل قصاصی ، خوابيده است .

با چند سال زندان كار درست نميشود !
اين عواطف بچه گانه را كنار بگذاريد !
ما معتقديم كه مجرم اصولا محاكمه ندارد و بايد او را كشت !
تنها بايد هويت آنان را ثابت كرد و بعد آنها را كشت .

روابط عمومی - اطلاع رسانی عمومی

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست