به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 

يك جمله و سه برداشت

محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است. امام خميني قدس


ا 1-از ديد آيت الله خميني، تنها شيعيان مسلم هستند و آنهايي كه قائل به محرم وصفر نيستند- عموم اهل سنت - مسلمان دانسته نيستند.در اين صورت اين موضوع با همه شعارهاي آيت الله در مورد وحدت جهان اسلام متضاد است


ا2-از ديد آيت الله خميني، شيعه و اهل سنت هر دو مسلمانند و در واقع حوادث عاشورا،باعث ابرام دو طرفين بر اسلامشان شده كه اين موضوع الي الانهايه به زنده ماندن و نفس كشيدن پيكر اسلام منجر شده

ا3-از ديد آيت الله خميني، تنها معتقدان به نظريه ولايت فقيه در دايره مسلمين هستند. با اين توضيح كه محرم و صفر موجب قيام مختار و آغاز تمام جنگ‌هاي حيدري نعمتي تاريخ شده و ‌با كشمكش و جنگ‌هاي زنجيره‌اي ايران وعثماني بوده كه در ايران بنيان‌گذاران نوآخونديسم- مجلسي‌هاي پدر و پسر- با جعل حديث جهت خشنودي اميرالمومنين شاه عباس صفوي، بنيان مكتب ولايت فقيه را پي گرفته‌اند
 

روزنوشت هاي سعيد ديگر 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست