به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

لغو سفر عنان به ايران: انزوای بيشتر جمهوری اسلامی


 صادق صبا
تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

آقای احمدی نژاد درسخنانی خواستار حذف اسراييل از نقشه جهان شده بود
سفر کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، به ايران در اعتراض به اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در باره ضرورت نابودی اسرائيل لغو شده است.

سخنگوی آقای عنان اعلام کرد که دبير کل سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی به اين نتيجه رسيده اند که وضعيت کنونی زمان مناسبی برای سفر او به تهران نيست.

دبير کل سازمان ملل يکی از سياستمداران معتدل در جهان محسوب می شود و معمولا سعی دارد که استقلال و بی طرفی خود را به عنوان رهبر اين نهاد جهانی حفظ کند.

تصميم آقای عنان نشان می دهد که سخنان رييس جمهوری ايران چه صدمه سنگينی به جمهوری اسلامی وارد کرده است

آقای عنان معمولا تلاش می کند که مشکلات را از راههای ديپلماتيک حل کند و از اتخاذ سياست هايی که رنگ و بوی تند داشته باشد بپرهيزد.

تصميم او به لغو سفرش به ايران نشان می دهد دبير کل سازمان ملل واقعا از اظهارات آقای احمدی نژاد در باره نابودی اسرائيل خشمگين است. او پيش از اين در اقدامی نادر اظهارات آقای احمدی نژاد را محکوم کرده بود.

تصميم آقای عنان نشان می دهد که سخنان رييس جمهوری ايران چه صدمه سنگينی به جمهوری اسلامی وارد کرده است.

البته ترديدی وجود ندارد که آقای عنان شديدا از سوی برخی از مقامات آمريکايی وسياستمداران ساير کشورها نيز تحت فشار بوده که اين سفر خود را لغو کند.

ولی به نظر می رسد که آقای عنان به عنوان عالی ترين مقام جهانی برای حفظ صلح بين المللی سرانجام به اين نتيجه رسيد که سفر کردن او به ايران در وضعيت کنونی ممکن است چنين تعبير شود که او به اظهارات آقای احمدی نژاد در باره ضرورت نابودی يکی از اعضای سازمان ملل اهميتی نمی دهد.

البته مقامات ايران ممکن است ادعا کنند که در واقع آنها سفر آقای عنان را لغو کرده اند تا نسبت به اظهارات او در رابطه با سخنان رييس جمهوری ايران اعتراض کرده باشند.

ولی در وضعيت کنونی که جمهوری اسلامی پس از بر سر کار آمدن آقای احمدی نژاد هر چه بيشتر در سطح جهان منزوی می شود سفر دبير کل سازمان ملل به تهران می توانست برای حکومت ايران سودمند باشد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که لغو سفر آقای عنان به ايران ، انزوای بيشتر جمهوری اسلامی در سطح جهان و چشم انداز تحريم اقتصادی ايران در شورای امنيت در رابطه با فعاليت های هسته ای ممکن است عده ای از رهبران جمهوری اسلامی را به اين نتيجه برساند که هزينه های رياست جمهوری آقای احمدی نژاد برای کشور هر چه بيشتر سنگين می شود.

همه اين اتفاقات در موقعی روی می دهد که اگر پرونده ايران به شورای امنيت برود جمهوری اسلامی برای فرار از اعمال تحريم های زينبار به دوستانی نياز دارد که آن را ياری رسانند.

اگر حکومت ايران به دليل سياست هايش حتی کوفی عنان را که يکی از معتدل ترين ومستقل ترين سياستمداران جهانی است از دست بدهد راه برای آمريکا و طرفداران سخت گيری بيشتر عليه ايران هر چه بيشتر باز می شود که فشار خود را بر روحانيون حاکم بر ايران افزايش دهند.
توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست