به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

اطلاعيه‌ی "کميته بين‌المللی برای نجات آثار دشت پاسارگاد, دعوتی عام از هنرمندان و نويسندگان


 هنر و ادبيات پاسارگاد
دعوتی عام از هنرمندان و نويسندگان
ماجرای دشت پاسارگاد و خطر ويران شدن آن در پی تأسيس سد سيوند، موجی از حمايت نويسندگان و هنرمندان را با خود داشت که در همين سايت ليست بزرگی از نام اين حاميان را می‌توانيد ببينيد. و پس از آن است که می‌بينيم اين هنرمندان و نويسندگان رفته رفته به خلق آثاری در ارتباط با پاسارگاد پرداخته اند. اين حادثه‌ی جالبی است. بنظر می‌رسد هميشه اولين قشری که، با در خطر افتادن آثار ملی و فرهنگی يک سرزمين، به تلاطم در می‌آيد قشر هنرمندان و نويسندگان است. شايد دليل آن باشد که افراد اين قشر بيش از لايه‌های ديگر اجتماع از فرهنگ و هويت ملی خود برای خلق آثارشان تغذيه می‌کنند و بيش از ديگران به فرهنگ و زبان و مليت خود وابسته اند. و نکته جالب تر اين که همين‌ها، درست وقتی که اين خطر را درک می‌کند، در فراز و فرود‌های عاطفی خود به سرعت به نوعی همسانی می‌رسند و حاصل کارشان تبديل به يک موج گسترده اجتماعی و فرهنگی می‌شود. در اين موارد ديگر فرقی نمی‌کند که آنها چه تفکر سياسی يا مذهبی داشته باشند؛ چپ و راست، مسيحی و مسلمان و يهودی، و لائيک‌ها همه کنار هم قرار می‌گيرند و همه فرياد همان نیای را می‌زنند که از نيستان بريده شده بود. اينها هم می‌بينند که می‌خواهند از نيستان ببرند شان، و همه از تصور درد فراق سينه‌ای شرحه شرحه پيدا می‌کنند؛ و، سراسيمه، از سر اشتياق می‌گويند و می‌نويسند و می‌نوازند. و چنين است که می‌بينيم هر سرزمينی دوره‌هايي از تاريخ دارد که در آن ادبيات ملی‌اش به طور ناگهانی ظهور يافته است.

اگر چه ممکن است اين ادبيات، در شروع کار جنبش فرهنگی به صورت نوعی ميهن پرستی افراطی جلوه کند اما، وقتی بحران تمام می‌شود و حاصل کار اين ادبيات و هنر از غربال زمان می‌گذرد، می‌بينيم که آن چه از آن باقی می‌ماند علاوه بر اين که شوری ملی و انسانی را به مخاطب انتقال می‌دهد جزيی از گنجينه‌های ادبی و هنری درخشان و ماندگار يک سرزمين هم بشمار می‌آيد. فردوسی را ببنيم که، در هراس و رنج از دست دادن زبان و فرهنگ و تاريخ سرزمينش، اثری به وجود می‌آورد که اکنون پس از چندين قرن جنبه‌های ادبی و هنری کارش بيش از هر چيز ديگر آن مطرح است. و يا ادبيات دوران مشروطيت، که با همه ضعف‌ها، بدون ترديد پايه‌های ادبيات مدرن و امروزی ايران را ساخته است.

بهمين دليل، ما از اين شور و حس ملی و بشری اخير هنرمندانمان استقبال کرده و بخشی از سايت پاسارگاد را به اين نوع آثار اختصاص داده و نام آن را بخش ادبيات و هنر پاسارگاد می‌گذاريم. در اين راستا، از همه‌ی اهل هنر و ادب و فرهنگ سرزمين مان می‌خواهيم تا آثار خود را که در ارتباط با پاسارگاد آفريده می‌شوند برای ما بفرستند. به اميد اين که بتوانيم از اين دوران هم آثاری ماندگار و درخشان به گنجينه‌های هنر و ادبيات سرزمين مان بيافزاييم.

از طرف کميته بين‌المللی برای نجات آثار دشت پاسارگاد
شکوه ميرزادگی اسماعيل نوری‌علاتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست