به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

شرايط کشور در زمينه استعمال مواد مخدر بسيار خطرناک است , هيچ برنامه ای برای پيشگيری از مصرف مواد مخدر در مدارس وجود ندارد


 روزنامه ايران:
هيچ برنامه مدون و مشخصی برای پيشگيری از مصرف مواد مخدر در مدارس وجود ندارد. دفتر سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت، آمادگی کافی برای اجرای برنامه های پيشگيرانه در زمينه مصرف مواد مخدر در مدارس را دارد اما هنوز هيچ درخواستی از سوی وزارت آموزش و پرورش دريافت نکرده ايم.

دکتر رزاقی رئيس دفتر سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت در گفت وگو با ايلنا گفت: وزارت بهداشت هميشه برنامه های جامعی در اين زمينه دارد ولی با توجه به وجود مشکلات اجرای آنها عملی نشده است.

وی افزود: متأسفانه شرايط کشور در زمينه استعمال مواد مخدر بسيار خطرناک است و وجود يک برنامه جامع پيشگيرانه در مدارس ضروری است. وی تصريح کرد: در حال حاضر مصرف مواد مخدر از مدل سنتی به سمت مدرن حرکت کرده و اين تغييرات اصلاً خوب نيست. وی يادآور شد: ايران هميشه مصرف کنندگان سنتی داشته که به سمت مواد شناخته شده ای مثل ترياک و هروئين کشيده شده بودند اما مواد جديد که خطرناک تر هم هستند، بسيار ناشناخته اند. رئيس دفتر سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت، با اشاره به اعتيادهای مدرن در جامعه، گفت: اين نوع اعتيادها بسيار خطرناک تر و مزمن تر از اعتيادهای سنتی هستند و بايد به آنها توجه ويژه ای کرد. وی افزود: متأسفانه ساخت داروهای اعتيادآور جديد، بسيار ساده تر از مواد سنتی است به همين دليل احتمال راه اندازی آزمايشگاه های ساخت آنها در ايران نيز فراهم می شود. رزاقی معتقد است؛ جوانان و نوجوانان هدف اصلی سازندگان اين داروها هستند که خوشبختانه نوجوانان در مدارس به راحتی در دسترس مسؤولان هستند و می توان آموزش های لازم را به آنها ارائه دهند. وی خاطرنشان کرد: آينده مصرف مواد مخدر در ايران خطرناک تر است و بايد وزارت آموزش و پرورش با ما در زمينه آموزش نوجوانان و جوانان همکاری کند.توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست