به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

خمینی ای امام! , پارسا نیک‌جو


 
پیکر هر درخت را
تو چوبه‌ی دار کردی

تار و پود هر طناب را
تو حلقه‌ی دار بسیاران کردی

چه قیامت‌ها تو بپا کردی در اوین
چه تابوت‌ها تو ساختی در حصار

چه پروانه‌ها تو مصلوب کردی در خاوران
چه نیلوفران تو پرپر کردی در کارزاران

چه سارها سنگ شدند در دست تو
چه ساراها سنگسار شدند به دست تو

یک نخود کله و ده من دستار بر سر تو
یک دسته خس و خار شدند کس تو

زخمی بر پیکر جهان حک می‌کند
هر گلویی که ترا فریاد می‌‌کند.
اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی بلوچستانتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست