در همين رابطه


مردم از خدا می خواهند که نظام سرنگون شود زلزله؛ فراخوان به تظاهرات/فیلم: شعار سرنگونی

هموطنان زلزله‌زده در مناطق کردنشین در اعتراض به بی‌عملی ژیم حاکم در قبال فاجعه زلزله عصر امروز در میادین اصلی شهرها تجمع می کنند.

در این فراخوان آمده است: روز شنبه 27آبان ساعت 4بعدازظهر در تمامی شهرهای کردنشین به‌خصوص سنندج، ایلام، مهاباد و ارومیه به‌خاطر بی‌تفاوتی دولت نسبت به زلزله استان کرمانشاه دست به اعتراض می‌زنیم و به میادین اصلی شهرها خواهیم رفت. (عکس زیر)

فیلم زیر: یک هموطن زلزله‌ زده به کارمند حلال اهمر می‌گوید:‌ مردم از خدا می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی سرنگون شود
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد