نوشته کنایه آمیز و انتقادی حسام الدین آشنا مشاور روحانی خطاب به وحید حقانی

حسام الدین آشنا ، مشاور رئیس جمهوری در مطلبی در کانال تلگرامی خود که به نظر می رسید خطاب به وحید حقانی بود نوشت:
ادب مرد به از قدرت اوست؛ از ایستادن در کنار بزرگان، لزوما بزرگ نمی شویم.

آشنا این جملات را ساعاتی پس از آن منتشر کرد که فیلم اظهارات تند وحید حقانی علیه اسحاق جهانگیری منتشر شده بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد