ولیعهد عربستان سعودی علی خامنه ای را هیتلر جدید خواند

راديو فردا:
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتگویی با روزنامه نیویورک‌تایمز، آیت‌الله علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خواند و گفت «نمی‌خواهیم هیتلر جدید در ایران، تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند».

ولیعهد عربستان در عین حال گفته است که درسی که از اروپا آموختیم این بود که سیاست مماشات کارایی ندارد.

این سخنان محمد بن سلمان در ریاض در حالی مطرح شده است که روز پنجشنبه در تهران، رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران، عربستان سعودی را دست نشانده آنچه استکبار می‌دانند، خواندند.

محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در همین زمینه گفته بود که ایران در مقابل عربستان خویشتنداری می کند.

تهران و ریاض مدتهاست که وارد یک تنش شدید لفظی شده‌اند و برخی از تحرکات نظامی ِ دو طرف در کشورهایی مانند یمن و سوریه، به عنوان جنگ نیابتی ارزیابی شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد