نوبخت: برخی تلاش کردند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ذخایر ارزی کشور را خارج کنند


ایسنا

نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه:

* با ساماندهی بازار ارز، دولت واردات را هم ساماندهی می‌‌کند تا ارز کشور برای محصولاتی که در کشور تولید می‌‌شود خارج نشود.

* در بخش تقاضای کالا و خدمات با خروج سرمایه روبرو هستیم و حدود هفت میلیارد دلار با قیمت سه هزار و ۷۰۰ تومان ارز مبادله‌‌ای برای واردات تخصیص داده شده است.

* برخی تلاش کردند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ذخایر ارزی کشور را خارج کنند که با کار عقلایی و جمعی جلوی آن گرفته شد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد