فرمانده کل سپاه: مدل کشورداری باید تغییر کند

سردار محمدعلی جعفری:
* اخیرا شاهد شکست داعش در عراق بودیم و در آینده نزدیک هم شاهد آزادسازی سوریه خواهیم بود.

* چالش اساسی کشور اقتصاد و معیشت مردم است که معضل بزرگی است و البته دشمنان از طریق تحریم و فشارهای اقتصادی می خواهند جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وا دارند.

* یکی از معضلات بزرگ ما در انجام کارها این است که به روشهای جاری عادت کرده ایم و تغییر و تحول و کار جدید با مخالفت مواجه می شود.

* این مدل کشورداری و عادت دادن مردم به اینکه همه کار آنها را دولت انجام دهد باید تغییر کند؛ باید مردم را در کارها مشارکت دهیم و مدل اداره کشور و روش توسعه در کشور تغییر داده و در آن تجدید نظر کنیم زیرا با روش کنونی روز به روز دولت سنگین تر می‌شود./مهر


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد