متن بي‌شرمانه تتلو در باره سقوط هواپیما

بهارنیوز:
خواننده محبوب کاندیدای اصولگرایان! در ايام انتخابات، در اقدامي جنون‌آميز در صفحه خود در اينستاگرام به مردم ایران و مسافران هواپیمای سقوط‌ کرده، توهين نموده است! برخي از فعالان شبكه‌هاي اجتماعي درباره اين متن بي‌شرمانه تتلو چنين اظهارنظر كرده‌اند كه وي به احتمال زياد در هنگام نگارش اين متن، در حالت طبيعي نبوده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد