در همين رابطه


جعفرزاده نماینده مجلس: اخباري داريم که برخي از بازداشت‌شدگاني که آسيب‌هاي جسماني ديده‌اند، بعضا با همان وضعيت در بازداشتگاه هستند

به گزارش کانال تلگرامی سحام، جعفرزاده نماینده مجلس گفت:

«اخباری داریم که خانم هایی که دچار جراحت جسمانی هستند به زندان قرچک منتقل شده اند.

«اتفاقات تلخي در روزهاي اخير افتاده و با عنوان درويشان دخالت‌هايي شد و آشوب‌هايي ايجاد گرديد. من با هرگونه اقدام خشونت‌آميز و خلاف جريان قانون مخالف هستم و آن را محکوم مي‌کنم و به تبع آن همين اقدام را هم محکوم مي‌کنم. همه بايد تابع قانون باشيم و با قانون‌گذار، مجري قانون و ضابط قانون همراهي کنيم.

از سوي ديگر، انتظاراتي هم داريم. البته واقعا بايد از خويشتنداري پليس و اينکه بدون اسلحه آمد تشکر کنم و از اينکه آسيب ديد متأثر شديم و به آن احترام مي‌‌گذاريم. اما بعد از همه اينها تأكيد ما بر رعايت حقوق شهروندي است. اخباري داريم که برخي از بازداشت‌شدگاني که آسيب‌هاي جسماني ديده‌اند، بعضا با همان وضعيت در بازداشتگاه هستند. اولا بعد از دستگيري نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. اخباري که داريم اين است که برخي از آنها بعد از بازداشت مثل آن راننده اتوبوس مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. اين کار، کاري خلاف است. همان‌طور که ما مي‌گوييم کار درويشان و آشوبگران خلاف است، اگر احيانا چند پليس هم احساساتي شدند و بازداشتي‌ها را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، اين هم خلاف است. من از رئيس‌پليس تهران و فرمانده نيروي انتظامي تقاضا مي‌کنم همان‌طور که با اين مسائل عاقلانه برخورد و رفتار کردند، همين روند را ادامه دهند».

اما اينکه اگر برخي بازداشت‌شدگان بعد از ضرب‌وشتم يا بدون ضرب‌وشتم آسيبي ديده‌اند و آنها را به مراکز درماني نبرند، کار خوبي نيست. دغدغه‌هايي هم براي خانم‌ها وجود دارد؛ طبق اخباري که به ما رسيده، خانم‌ها هم به زندان قرچک انتقال داده شده‌اند و در بين آنها مشاهده شده دچار جراحت‌هاي جسماني هستند. ديديم که يک تير حداقل از سمت مجموعه نيروي انتظامي شليک نشد؛ ما بايد جاذبه داشته باشيم و جذب کنيم. کساني که آسيب ديده‌اند را بايد دست رأفت اسلامي بر سر آنها بکشيم. البته بايد قانون اجرا شود و طبق قانون برخورد شود ولي هيچ برخورد خلاف قانون را نمي‌پسنديم»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد