ژنو: دروغ های بیشرمانه وزیر دادگستری دولت روحانی و عضو «کمیته مرگ» خمینی

سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی و عضو «کمیته مرگ» خمینی، امروز در صحن شورای حقوق بشر ملل در ژنو: دنیا چگونه باید دروغ‌های آشکار این چنینی را باور کند؟ (فیلم زیر)

واکنش سفیر آمریکا به حضور وزیر قاتل در ژنو

سفیر آمریکا در سازمان ملل حضور وزیر جنایتکار دادگستری جمهوری اسلامی در شورای حقوق‌ بشر را شرم‌آور خواند.

نیکی هیلی در یک بیانیه مطبوعاتی، سخنرانی این هفته علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در شورای حقوق‌ بشر را محکوم و اعلام کرد: شورای حقوق‌ بشر باید از اینکه به این فرد اجازه سخنرانی می دهد، شرم کند. این شخص مسئول بدترین نقض حقوق‌ بشر در ایران است از جمله ترویج سرکوب و خشونت و کشتار زندانیان سیاسی .

این مقام آمریکايی افزود: این شورا با اجازه دادن به نقض کنندگان زنجیره‌ ای حقوق‌ بشر، بار دیگر خود را بی‌اعتبار و موقعیت خود را برای ترویج حقوق‌بشر جهانی بی‌ارزش می‌ کند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد