اموال سازمان اوقاف: ٨ هزار نهاد فرهنگی / ١٤٠٠ مرکز درمانی/ ٢٥ درصد درمان کشور

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه‌ از وجود بیش از 8 هزار موقوفات علمی و فرهنگی در کشور خبر داد و گفت: تمام مدارس حوزه‌های علمیه از گذشته تاکنون موقوفه است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام علی محمدی ظهر امروز در همایش ملی وقف علم و فناوری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 8 هزار موقوفات علمی و فرهنگی در کشور وجود دارد و به برکات واقفینی که در طول تاریخ برخی از سرمایه خود را وقف کرده‌اند، همه مردم از این بخش بهره برده‌اند. محمدی عنوان کرد: تمام مدارس حوزه‌های علمیه از گذشته تاکنون موقوفه بوده و بخش عمده‌ای از مدارس آموزش و پرورش موقوفه و تعدادی از دانشگاه‌ها موقوفه است، همچنین کتابخانه و کتاب‌هایی که استفاده می‌شود نیز موقوفه است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه‌ گفت : بیش از یک هزار و 400 مرکز درمانی موقوفه در سطح کشور داریم، همچنین، بیش از 25 درصد درمانی کشور موقوفه است.

محمدی بیان کرد: در تهران بیش از 40 درصد بیمارستان‌ها موقوفه است، اما هیچ جا مطرح نمی‌شود، همچنین در مشهد بیش از 70 درصد آن موقوفه است.
*


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد