اگر ۱۴۰۰سال پیش وجود داشتی ، به جنگ این وحشی ها میرفتی؟

دوتاسوال

میخوام برگردیم به ۱۴۰۰سال پیش؛

تو خونت ، کنار خانوادت هستی که خبر میرسه که به کشورت حمله شده ، و طبق نظر پیامبر و کتاب مقدسشون ، اگه بتونن یه شهر و اشغال کنن، خواهرت و مادرت و همسرت رو میدزدن و تا آخر عمرشان باید به عنوان کنیز به آنها خدمت کنن و برادر و پدرت را اگر بدن و دندان سالمی داشته باشد به غلامی و‌بردگی میبرند. و هر که مخالفت کند سر از تنش جدا میشود البته به دستور خدا ( در قرآن ).چیزی شبیه داعش فکر کن به مردم آذربایجان که مرد هایشان را دسته دسته در زنجیر میکنند و در جلوی چشمان آن ها به همسر و دخترشان تجاوز میکنند و بعد از ار.......شدن ، آن مرد هایی که حاظر به غلامی و بردگی نشدند رو گردن میزنند
(تاریخ ایران ج ۳ص ۳۵۹ش۱۹۰)


به مهربانو های ۱۵ساله ی خراسانی فکر کن که به فاحشه خانه های شام بردنشان تا قبل از هر حمله لشکریان خدا برای جهاد، به آن دخترک ها تجاوز کنند برای گرفتن روحیه ( تاریخ طبری ، ج ۴، ش ۲۴ص ۱۴)


فکر کن اگر شهر را بگیرند و اسیر شوی ، اربابت مشغول نکاح با دختر ۹ساله ایست که معلوم نیست از کدام جهاد فی سبیل الله به پاداش گرفته ، و تو باید به اندازه ده گاو کار کنی ، بار بیاوری و ببری وگرنه شلاق میخوری و صد البته آن دنیا به جهنم میروی چون طبق قرآن کنیز و غلام باید مطیع اربابشان باشند ، و وقتی شهوت اربابت بالا زد ، دختران برده را میبرن که با او نکاح کند ، و تو صدای ناله های انها را میشنوی....

در زیر بدن یک عرب که از صحابه است....‌

و اون صحابه حتما به بهشت میرود چون جهاد در راه خدا کرده !!

و خبر هایی میشنوی از اینکه هم وطنت یعنی بابک خرمدین و هفتاد یارش را مسلمین در راه خدا زنده زنده سوزاندند

یا میشنوی سفید رود را که به خاطر قطع گردن هزاران هم وطنت به رنگ قرمز درامده

(تاریخ ۶۳۰۰ساله ایران ؛ رابرتن.ون ص ۲۵۰ /// تاریخ طبری ج۴ص ۳۱۰ )


حال ۲سوالم را میپرسم ،

یک :

اگر ۱۴۰۰سال پیش وجود داشتی ، به جنگ این وحشی ها میرفتی؟

دو :

اگر تو از شهیدان یا اسیران در راه دفاع از وطن در مقابل حمله مسلمانان بودی ؛

آیا باور میکردی ۱۴۰۰سال بعد یک عده بگویند ، ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفتند؟؟

باز هم میتونی خودت را گول بزنی؟؟؟؟ اندیشه کنید و دیگران هم به اندیشیدن وادارید لطفاااااااا

زادروز بابك خرمدين است‌؛

محل تولد: كليبر بلال ٱباد

علت مرگ: بريده شدن دست و پايش

آرامگاه: ندارد

مليت: ايرانی

شناخته شده:

مبارزه برضد اشغال گری اعراب پس از حمله ی اعراب به ایران

جنبش :رهبر انقلابی جنبش سرخ جامگان

مخالفان :خلیفه عباسی ؛ مامون و معتصم هست

خلیفه: اگر توبه کنی می بخشمت!

بابک: گنهکاران توبه می کنند نه وطن پرستان.

خلیفه: تو اکنون در چنگ ما هستی!

بابک: جسمم آری ولی روحم نه، دژ آرمان من تسخیر ناپذیر است...

خلیفه:جلاد قطعه قطعه اش کن تا با زجر بمیرد!جلاد با یک ضربت دست راست بابک را قطع کرد...

بابک به زمین نشست و با خون کتفش صورتش را غرق خون کرد...

خلیفه: کافر! این چه بازیست!

بابک: پیش نامرد باید مردانه مرد...با رفتن خون از تنم رخسارم زرد می شود و تو گمان می کنی از ترس است!اما مرا ترسی از گله ی روباهان نیست...با قطع هر عضوم بابکی در این سرزمین متولد می شود...

با هر جمله ای که بابک می گفت عضوی از بدنش بر زمین می افتاد...

خلیفه: جلاااااااااااد ببر صدایش را!

و شمشیر فرود آمد...

و سر، سری که پیش هیچ ظالمی خم نشده بود به زمین افتاد...

به یاد بابک خرمدین؛غیور مرد ایران زمین .

ﺯﻧﺪﻩ ﺑاد هر شهیدی که به عشق مردم و وطن با جان خویش عشق بازی میکند

رسانه باشید

بهتر است اسطوره هایمان را از یاد نبریم

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد