مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نظام بانکی این کشور را پرخطر خواند

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی با عنوان "موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها" که در پاسخ به سئوالات رئیس مجلس، علی لاریجانی، تهیه شده، نظام بانکی ایران را غیراستاندارد و پرخطر از نظر معیارهای جهانی به ویژه در زمینۀ پولشویی و حمایت مالی از تروریسم دانسته و تأکید کرده است که عامل جلوگیری از روابط عادی بانک های ایران با بانک های خارجی در وهلۀ اوّل نه تحریم ها، بلکه خود نظام بانکی غیراستاندارد ایران است.

به گزارش رادیو فرانسه: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران، تصریح می کند : اگر چه بسیاری تحریم ها را عامل اصلی انزوای نظام بانکی ایران می دانند، اما، عدم رعایت استانداردهای بین المللی به ویژه در زمینه های "مبارزه با پولشویی"، "حمایت مالی از تروریسم"، "ارزیابی بخش مالی" و غیره، همکاری با بانک های ایران را پرخطر ساخته اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ایران، این امر همکاری بانک های خارجی با بانک های ایران را ناممکن ساخته است.

با این ملاحظات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران نتیجه گرفته است : "توسعه روابط بین المللی بیش از همه در گرو اصلاح درونی نظام بانکی ایران است." مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که افزون بر این در دورۀ تحریم ها نظام بانکی ایران از تصمیم ها و تحولات نظام مالی بین المللی در عرصه های مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم بازماند و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم ها وضعیت نظام بانکی کشور را به لحاظ کیفیت دارایی آنها بدتر از گذشته ساخته است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد