ايا خدا با جمهوري اسلامي رابطه دارد؟ - مجيد توكلي

درنگاه اول انسان با ديدن اين سوال در ذهن خود به كنكاش ميپردازد كه چه بگويد، دودسته از افراد خيلي سريع با يك نه يا اري براحتي از كنار اين سوال رد ميشوند ،افراد موافق جمهوري اسلامي اري گفته وافراد مخالف آن ازيك نه استفاده ميكنند.
بحث من افراد بالا را بحال خود رها كرده وبه اذهان كنجكاو افرادي ميپردازد كه درجستجوي علت هرمعلولي بلحاظ علمي ومنطقي ميباشند.
من هم با طرفداران آن همصدا شده وبه سوال بالا جواب مثبت ميدهم .
حال اين آري من و آري موافقين جمهوري اسلامي چه تفاوتي ميتواند داشته باشد موضوع اين بحث است.
انديشمندان علم فلسفه بدو دسته تقسيم شده اند .عده اي الاهيون ناميده ميشوند كه معتقد وموجد خداي جمهوري اسلاميند ومي گويند خداوند تمام كائنات وانسان را آفريده وهرلحظه كه صلاح بداند هرچيز وهركس را نابود خواهد كرد وتمام حيات ما دريد قدرت اوست ودسته ديگر كه ماديون ناميده ميشوند براين اعتقادند كه برعكس اين انسانها هستند كه خداي را آفريده وبه او قدرت لايزال اعطا نموده اند.آيا لازم ميدانيد كه دنبال قضيه را گرفته وكنجكاوي خود را ارضا كنيد؟ من اين تحقيق را بعهده خودتان مي گذارم .اما رابطه خدا وجمهوري اسلامي :از آنجايي كه جمهوري اسلامي بعنوان حكومت اللهي ناميده ميشود مسلما جزو گروه الاهيون است كه درآن خدا همه كاره وتمامي اعمال آنها زير نظر وبدستور خدا ميباشد .
رابطه خدا با جمهوري اسلامي وديگر حكومت هاي مشابه آ ن تنگاتنگ ولازم وملزوم يكديگراست. مثلا نه خدا ميتواند بدون اينها به دنيا حكومت كند ونه اينها بدون خدا ميتوانند به حكومت ننگين وقرون وسطائي خود ادامه دهند، پس خدا بايد در هاله اي از تقدس وابهام قرار گيرد تا هيچكس جرائت شك كردن ،توجه وتفكر به سخنان بي دينان را نداشته باشد كنجكاوان وكسانيكه خلاف مطلب فوق عمل كنند بايد بعنوان كافر ومرتد سوزانده و درعصردمكراسي وعلم، اعدام يا زنداني شوند. با توجه به مطالب فوق اگر به زندگي كودكان در بدو پيدايش اسلام و بعد از آن درعربستان و دركشورهاي مختلف اسلامى توجه كنيم مي بينيم كه آنها هم از اين رابطه درامان نيستند و دختركان هفت ونه ساله مورد تجاوز جنسي با توجيه عقد وازدواج قرار ميگيرند) سرنوشت عايشه دخترابوبكروهمسر محمد رابخوانيد و درعصر جديد با عملكرد نمايندگان خدا روي زمين درجمهورى اسلامى مقايسه كنيد .(براي مثال توجه شما را به مطلب زير برگرفته از سايت پناهجوازخاطرات محمد محمدي ري شهري دادستان جلاد بيشين انقلاب وقاتل جوانان وروشنفكران ايران و مسئول ادارۀ حج و اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي درحال حاضر جلب ميكنم:
از کتاب "خاطره ها"، نوشته ي محمد محمدي ري شهري:
در مدت اقامتم در نجف، معمولا، مانند بسياري از طلاب شب هاي جمعه به کربلا مي رفتم، يکبار که تشرف پيدا کردم، خيلي ساده خدمت حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) عرض کردم: آقا من مايلم ازدواج کنم. صفحه ي 51
پس از بازگشت به نجف در مدرسه ي آخوند، سخن از ازدواج به ميان آمد. اصغر آقا گفت: آقاي مشکيني دختري دارد، ولي کوچک است، مي خواهي برايت درست کنم؟ صفحه ي 51
مادرم و عمه ام عذرا خانم رفتند و ديدند و پسنديدند و در پاسخ به نامه ي من نوشتند: خوب است، ولي خيلي کوچک است. او در آن هنگام تقريبا نه ساله بود. صفحه ي 52
قرار شد به طور خصوصي صيغه ي عقد اجرا شود، اما جشن ازدواج تا آمادگي يافتن وي به تاخير افتد. صفحه ي 52
قريب يک سال و نيم بدين منوال گذشت. به تدريج شرايطي پيش آمد که احساس کردم اين وضع به مصلحت نيست. با اين که قرار بود جشن ازدواج ما چند سال بعد باشد، پيشنهاد کردم که هر چه زودتر انجام شود تا بتوانيم زندگي مستقل تشکيل دهيم. صفحه ي 53
آقاي مشکيني ابتدا با اين پيشنهاد موافق نبود. دليل مخالفتش هم کوچک بودن همسرم از نظر سني بود، چون در آن هنگام يازده سال بيشتر نداشت*. صفحه ي 53
* البته جمع ِ يک سال و نيم با نه سال سن ِ پيشين ِ بانو ري شهري مي شود ده سال و نيم نَه يازده سال.
من موضوع را با جديت پيگيري مي کردم که همسر من است و شرعا حق دارم او را به خانه ي خودم ببرم. صفحه ي 53
سرانجام با اصرار من، ايشان راضي شد و جشن ازدواج ما در سال 1347 برگزار شد. صفحه ي 53
درجمهوري ننگين اسلامي دختري 16 ساله را در نكاي مازندران بخاطر فقر ونداري كه خود عامل آن هستند بجرم فحشا به اعدام محكوم ميكنند درحاليكه با ييروي از سنت وسيره يياميرشان به خود حق داده كه هرگونه مايلند با خواندن يك ورد به دختربچه گان بنام ازدواج تجاوز كنند و هركس بخاطر فقر تن به اين كار داد بجرم لكه داركردن حكومت الله بايد سنگساريا اعدام شود.
مرگ بر حكومت فاشيستي جمهوري اسلامي!
زنده باد ازادي
حال ميتوانيد به سوال بالا جواب منفي دهيد؟

مجيد توكلي سويس 12.01.2005